Investment Chart Kondratiev Wave

Investment Chart Kondratiev Wave

Thursday, 18 February 2010

Mr Doom & Gloom herrijst

Rond 1982 werden de meest gerespecteerde analyses over de nederlandse economie gemaakt door DR Mak, bijgenaamd Dr Doom and Gloom. De overheidsschuld was uit de hand gelopen en de overheidstekorten zouden voor een verdere stijging van de staatsschuld veroorzaken. Door de hoge rente zou de last van die schulden steeds ondraaglijker worden en zorgen voor doom & gloom.
Het pakte anders uit. De tekorten werden teruggedrongen maar de grootste meevaller was de lage rente waardoor die schuldenlast draaglijk werd en de groei niet erg in de weg stond.

Het komt overeen met het verhaal van Han de Jong vandaag (18/2/10) in het FD, waarbij hij uithaalt naar de pessimisten die tegen beter weten in tot in het oneindige hun onheilsverhaal blijven vertellen en de uiteindelijke ramp steeds verder naar de toekomst uitstellen net als de Jehovasgetuigen vanaf 1914 toen de wereld volgens hun moest vergaan.

Anno 2010 zijn de overheidsschulden in Nederland bijna net zo hoog als toen. De onheilsverhalen zijn tu nog veel talrijker. De rentelast is echter veel kleiner en bovendien kan de overheidsschuld over enige jaren verminderd worden door de verkoop van ABN AMRO/Amev en het terugbetalen van de overheidssteun door de banken.

Nederland is wel een van de weinige Eurolanden die op niet al te lange termijn weer aan het verdrag van Maastricht kan voldoen (eerder dan duisland of Frankrijk), maar minder overtuigend dan Denemarken, Zweden en Finland.

De echte zorgen zijn natuurlijk over de PIGS, VS, VK en Japan. Na 1982 had je door de hoge weliswaar afnemende inflatie hoge groei van het nominale BNP waardoor schuld/BNP makkelijk kon afnemen. Nu is de nominale groei door de zeer lage inflatie laag. Dit staat daling schuld/BNP in de weg.Door de lage rente is de overheidsschuld wel draagbaar. Maar hoe kom je ervanaf? Groei moet dus echt hoog worden, de V moet lang aanhouden en dat met dalende overheidsuitgaven. Op zich is een daling van de overheidsuitgaven niet erg als deze niet ten koste van infrstructuur gaan en andere bestedingen met hoge multiplierwerking. Vooralsnog ziet het ernaaruit dat het bedrijfsleven sterk kan herstellen op de hoge winstgroei en het aantrekken van de investeringen van een absurd laag niveau. Dat heeft een zeer hoge multiplier. De consument gaay meer auto's etc kopen. Het gat van de overheidsuitgaven kan gevuld worden, maar dan moet er niet gesneden worden op de rendabele investeringen.

No comments:

Post a Comment