Investment Chart Kondratiev Wave

Investment Chart Kondratiev Wave

Sunday, 14 February 2010

JPM global datawatch 5 feb 2010

Japanse gepensioneerde trekt consumptie in Japan (na eerst flink gedaald te zijn). Werkenden hebben last van lagere winterbonus, maar dat is nu achter de rug (wel loondaling van 6% yoy). Consumptiegroei zeer zwak.
Er komt een hele analyse van de omvang van de Japanse staatsschuld: bruto 204% in 2011, netto 103%, in lijn met Italië. Netto krijg je door allerlei bezittingen van de staat op hun balans af te trkken van de staatschuld en vooral door te corrigeren voor de assets van het overhiedspensioenfonds. Dat laatste vindt men dubieus omdat hier uitkeringsverplichtingen tegenover staan. deze zijn echter niet toe te rekenen aan idividuen, waardoor netto de staatschuld wel meevalt. JPM hanteert 132% als netto staatachuld/BNP voor Japan.
Belangrijk is vooral de flow van staatsschuld en die wordt snel problematischer met hogere uitkeringen en een lager draagvlak. De Japanse overheid zal al tamelijk snel assets moeten gaan verkopen.

Zweden doet het goed.
Mexico up. 2011 van 2,5 naar 3,5%. pesospeculatie daalde toen regering aankondigde meer valutareserves te willen opbouwen (waardoor je sterkte peso kunt tegenhouden). Mexico houdt nu exportvoordeel van flink gedaalde peso langer vast.
Brazilië. inflatie draait weer omhoog. CB gaat rente verhogen, 17 maart begin.
pmi naar 57,8 van 55,8.

No comments:

Post a Comment