Investment Chart Kondratiev Wave

Investment Chart Kondratiev Wave

Thursday, 11 February 2010

China VS FCI

GS ziet financial conditions in de VS easier worden en in China tighter, zoals China wil.
GSCA is de benadering van het BNP van China door GS. Het geeft 13-14% groei aan. CEMAC is de GS leading indicator voor groei en deze geeft geen verzwakking aan.
China heeft 96% van de FCI min of meer onder controle. Alleen als de inflatie nare dingen doet kan er sprake zijn van ongewenste verkrapping die beurs doet dalen.
VS: als men vindt dat BNP te snel stijgt inclusief inflatie dan is het goed dat FCI daalt. Dat vindt men nu niet en daarom is de daling van FCI ongewenst.
GS China overleg met Peking
Pijngrens is 4% CPI. Locale overheden leenden te veel, dat mag eigenlijk niet. 20% G/BNP inclusief SOE (locale overheid) 40%. CNY moet sterker worden, maar nu nog niet en als het gebeurt dan slechts geleidelijk. Krediet komt op de bon, vooral investeringen locale overheden.

No comments:

Post a Comment