Investment Chart Kondratiev Wave

Investment Chart Kondratiev Wave

Saturday, 13 March 2010

MEW en de asset economy


De nieuwe flow of fund analyse van de FED bracht Calculated Risk ertoe weer eens te berekenen hoe groot de mortgage equity withdrawal was [mewq4]. Dat was de motor achter de consumptie en daarmee economie en dat blijft dus helemaal fout gaan. Consumptie wordt door een onduidelijk vortschrijdend gemiddelde van mortgage equity withdrawal geholpen. Greenlaw van MS kan moeilijk verbanden vinden, maar volgens de theoretici moet het een redelijk vernietigende uitwerking hebben op consumptie.

De Kredietcrisis heeft een gigantische verschuiving in het Amerikaanse spaarhuis veroorzaakt. Die is nauwelijks te zien in de toale spaarquote. Die is opgelopen, maa neit zo veel als je zou deneken en als zou moeten gezien de instorting van MEW.
In Amerika was men tot de Kredietcrisis heel ondernemend aan het sparen. Van het inkomen ging heel veel naar beleggingen maar men beleende dit ook. Per saldo gaf de spaarquote aan dat er nauwelijks gespaard werd. Ondertussen liepen de schulden versus inkomen wel op. Sinds de Kredietcrisis zijn die enorme beleggingsstromen vrijwel opgedroogd. Per saldo is de spaarquote maar een beetje gestegen, maar daalt schuld versus inkomen wel. Die schuldaling wordt volledig ongedaan gemaakt door het oplopen van de statsschuld. Zo veel is men er dus niet mee opgeschoten.

Net zoals bij pensioenfondsen die een rendement moeten behalen van meer dan de nominale groei van het BNP, zo moeten die ondernemende beleggingen van particulieren ook meer opbrengen dan de rente. Anders moet men deleveragen.
Japan wordt dan het grote voorbeeld waar de particulier massaal ging sparen tegen 0% rente.
De VS investeerde wel rendabel, men spaarde tegen een hoger rendement dan de rente en daardoor consumeerde de VS zich rijk en spaarde Japan zich arm.
Nu tracht men Amerika en Europa de heilzame strategie van Japan aan te smeren: aflossen en spare tegen 0% rente.

Commentaren op de analyse van CR datMEW -2,7% van beschikbaar inkomen was en groei consumptie dus alleen kon en kan komen uit inkomensgroei en lagere besparingen:
* alleen in de VS ziet men aflossen schulden als iets negatiefs
* The home mortgage AM is out of service, try next decade again
* Opervlakte onder 0 in grafiek brengt ons slechts terug naar 2007 bubbelniveau [ho 2%-3% is sustainable denk ik, niet 0]
* In America, GDP depends on highly-leveraged bets that rely on large negative numbers to produce positive ones. It's like an anti-economy [de essentie, maar dan precies andersom]
*inkomensgroei? Wat is dat? Antwoord andere blogger: iets dat in Aziƫ gebeurt; alleen iets dat bankiers krijgen
*Waaraan is MEW uitgegeven? In die sectoren zit lange ellende. Vooral auto's.
*CR vergat negatief lenen (=defaulten, $25B makkelijk haalbaar per kwartaal)

*

No comments:

Post a Comment