Investment Chart Kondratiev Wave

Investment Chart Kondratiev Wave

Saturday, 26 December 2009

belangrijkste stellingen

 • De voorspoedperiode komt terug!
 • Na eerst veel te hoge koersen rond 2000 zijn de koersen in 2009 even veel te laag geworden. Na de Kredietcrisis zullen de koersen hun opgaande trend weer hervatten en komen we tot circa 2018 niet terecht in een nieuwe lange periode van stagnatie.
 • Er bestaat iets als een Kondratieffgolf van circa 52 jaar: lange perioden dat het gemiddeld goed gaat, worden afgewisseld met lange perioden dat het gemiddeld slecht gaat.
 • Naast de opgaande lange golf zijn er kortere golven en schokken. Deze kunnen voor tijdelijk slechtere tijden zorgen. De neergang van de vierjaarscyclus en de investeringscyclus (de Juglar) in combinatie met de grote schok van de Kredietcrisis van 2007/9 is hier een voorbeeld van.
 • De Kondratieffgolf zie je in de aandelenkoersen van de VS op onze beleggingskaart.
 • Na 1870 zie je een herhaling van zes scenario’s op onze beleggingskaart.
 • Deze scenario’s hangen af van de mede door de tijdgeest schuivende invloed van de machten (Business, Employees, Government, Individuals) met hun invloed op de markten.
 • Deze schuivende machten met de ermee gepaard gaande krachten (de productiefactoren) vormen met hun verschillende doorwerking op de diverse markten de oorzaak van de Kondratieffgolf.
 • Deze machten en de tijdgeest maken straks weer een voorspoedscenario.
 • De groei zal weer hoog worden door een hoge productiviteitsstijging, de opkomst van nieuwe markten (China, India), nieuwe producten en diensten en de opnieuw positieve doorwerking van de “asset economy”(huizen, aandelen, vastrentende waarden etc.).
  Individuals is de grote nieuwe macht van de huidige Kondratieffgolf. Deze sturen de “asset economy”, pricing power, globalisatie.
 • De FinanciĆ«le Revolutie maakte een hoge groei van de investeringen en consumptie mogelijk, ontspoorde in de Kredietcrisis maar zal weer in een rustigere mate op gang komen.
 • Via doorwerken tot op hogere leeftijd kan de economie harder groeien en duurt het nog circa tien jaar voordat de vergrijzing de groei gaat drukken.
 • We staan daarom ondanks de Kredietcrisis midden in een voorspoedperiode van in totaal circa vijftien jaar.
 • Door de hoge productiviteitsgroei zullen de inflatie en de rente gemiddeld laag blijven.
  We gaan weer een voorspoedtijd beleven met meer dan normale winstgroei die er voor gaat zorgen dat de aandelenkoersen in de komende jaren behoorlijk veel zullen stijgen.
 • Naast de fundamentele en technische analyse pleiten we voor een scenarioanalyse.
  Een goede scenarioanalyse is de basis van een robuust beleggingsbeleid. De zes basisscenario’s van de Kondratieffgolf geven een goed vertrekpunt.

No comments:

Post a Comment